Oradea City Report

Thông tin dự án

Apple9 và thành phố Oradea đã cùng nhau làm việc để mang lại cuộc sống một ứng dụng để cải thiện mối quan hệ với người dân địa phương và giảm bớt quan liêu. Kết quả là một ứng dụng đơn giản và trực quan cho phép các công dân có trách nhiệm báo cáo các vấn đề như ổ gà, chó đi lạc, trục trặc đường phố, xe bị bỏ rơi, đường ống rò rỉ, bãi đậu xe xấu, và nhiều hơn nữa. Đơn khiếu nại có mô tả, ảnh, vị trí GPS và được tự động đưa vào hệ thống của thành phố để họ có thể được theo dõi và chỉ định cho đội dịch vụ. Người dùng có thể theo dõi trạng thái yêu cầu của họ và nhận được giải pháp ngay trong ứng dụng.

NHỮNG TÍNH NĂNG CHÍNH

  1. Báo cáo các vấn đề: Thêm một bản kiến nghị mới, truy cập những gì công dân khác đã báo cáo hoặc kiểm tra tình trạng của các kiến nghị của bạn.
  2. Lựa chọn các bộ phận: Chọn đúng bộ phận để gửi đơn yêu cầu của bạn: đường chiếu sáng, giao thông công cộng, ống nước…
  3. Thêm thông tin chi tiết: Mô tả vấn đề, gắn thêm một bức ảnh, thêm vị trí GPS, và gửi nó đến thành phố.
  4. Giải quyết vấn đề của bạn: Theo dõi tình trạng khiếu nại của bạn và nhận được câu trả lời cho đơn yêu cầu của bạn ngay trong ứng dụng.
  5. Kiểm tra nơi hiện tại của bạn: Xem những gì đang xảy ra xung quanh bạn bằng cách dễ dàng xem các đơn kiến nghị của người khác gửi.

  • Chia sẻ