Forbes

Thông tin dự án

Forbes đã tìm kiếm một cách thức mới để giải trí cho người đọc. Apple9 đã giúp tạp chí hàng đầu tạo ra một ứng dụng trao quyền cho người dùng trở nên nổi tiếng ngay lập tức. Người dùng ứng dụng có thể chọn bìa, chụp ảnh, áp dụng bộ lọc, tùy chỉnh tiêu đề và BÙM, họ đang ở bìa tạp chí Forbes!

NHỮNG TÍNH NĂNG CHÍNH

  1. Chọn bìa tạp chí: Chọn giữa các ấn bản khác nhau của tạp chí: Forbes, ForbesWoman, ForbesKids, ForbesLife hoặc ForbesCars.
  2. Tinh chỉnh tiêu đề: Chọn dòng tiêu đề và tùy chỉnh bìa tạp chí bằng tên của bạn.
  3. Hiệu ứng ảnh: Chọn một bức ảnh từ cuộn camera hoặc chụp trực tiếp trên máy ảnh và thêm hiệu ứng mát à la Instagram.
  4. Chia sẻ: Chức năng Share-It bao gồm các tùy chọn để gửi qua email hoặc để đăng lên Facebook và Twitter.

  • Chia sẻ